Jak podat výpověď z nájmu?

Chcispolubydlící

Plánujete se stěhovat za prací, do většího bytu nebo do lepší lokality? Ve stávajícím bydlení jste v nájmu a nevíte jak postupovat, aby vše probíhalo správně? Proto jsme si pro vás připravili následující článek, ve kterém vám poradíme, jak na výpověd z nájmu. Vysvětlíme také, jak probíhá vrácení kauce a jak řešit přeplatky či nedoplatky za energie.

chcispolubydlící

Výpověď z nájmu

Prvním krokem, než se vůbec začnete stěhovat, je výpověď z nájmu. Pokud máte smlouvu na dobu určitou (obvykle na 1 či 2 roky), ale stěhovat se chcete dříve než tato doba uplyne, musíte podat výpověď z nájmu s udáním důvodu (stěhování za prací, do většího bydlení, jiné lokality či v případě nevyhovujícího stavu bytu).

Nezapomeňte však na  výpovědní lhůtu, která je tři měsíce. V této době ještě budete v nájmu bydlet, ale už bude plynout výpověď. Tento interval je stanoven zejména proto, aby si pronajímatel stihl sehnat nové nájemníky. Po ukončení nájmu je vám vyplacena kauce (dle stavu bytu).

U studentů je situace o něco jiná, zde často platí, že se mohou s majitelem domluvit a výpovědní lhůtu si zkrátit, pokud za sebe pomohou sehnat náhradu.

Máte-li smlouvu na dobu neurčitou, výpověď z nájmu můžete podat bez udání důvodu a kdykoliv. Stejně však musíte dodržovat tříměsíční výpovědní lhůtu. Smlouvy na dobu neurčitou jsou spíše ojedinělým případem, sepisují je majitelé bytů s nájemníky, ve kterých mají velkou důvěru.

Podaná výpověď musí být písemná. Je nutné, aby v ní bylo uvedeno, kdo ji podává a pro koho je určená. Výpověď můžete předat osobně či ji zaslat poštou do vlastních rukou adresáta s potvrzením o převzetí.

Chcispolubydlící

Vrácení kauce

Při zahajování nájmu skládá nájemník majiteli bytu kauci. Ta je stanovená samotným majitelem. Většinou se jedná o součet dvou nájmů. Kauce je určitou jistinou majitele v případě poškození vybavení bytu nájemníkem či neuhrazeného nájmu. Podle nového občanského zákoníku z roku 2014 by měla být kauce zúročena. Výše úroků však stanovena není, záleží na domluvě majitele s nájemníkem, řídit se můžete úroky banky v dané lokalitě a v době uzavírání smlouvy.

Zálohy za energie

Poslední věc, kterou budete řešit těsně před opuštěním bytu, je vyúčtování záloh za služby a energie. Poznamenejte si (nebo vyfoťte) stav vodoměru, elektroměru i plynoměru. Ten vyplňte do vytištěných formulářů od dodavatelů energií a formuláře odevzdejte majiteli bytu. Na základě těchto hodnot vám bude vystaveno vyúčtování. Počítejte s tím, že to může trvat i několik měsíců, záleží na rychlosti dodavatelů.

Jak podat výpověď z nájmu?
Přesunout se na začátek