Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě?

Chystáte se jít do nového nájmu a potřebujete vytvořit nájemní smlouvu, která bude právně v pořádku? Připravili jsme si pro vás článek, ve kterém se dozvíte, co by mělo být součástí vaší smlouvy a proč.

Co nesmí chybět v nájemní smlouvě?

Při vytváření nájemní smlouvy nesmíte zapomenout na důležité údaje o vás a pronajímateli.

Pronajímatel

Fyzická osoba/Živnostník/Společnost/Manželé

 • Jméno
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Trvalé bydliště
 • Telefon
 • E-mail

Nájemce

Fyzická osoba/Živnostník/Společnost/Manželé

 • Jméno
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Trvalé bydliště
 • Telefon
 • E-mail

Ve smlouvě nezapomeňte uvést předmět smlouvy, tedy pronájem nemovitosti a zda-li se jedná o byt, dům, pokoj či jinou stavbu.

Dále uveďte přesné informace o bytě – jeho výměře, číslo domu, v jakém se nachází podlaží, obci či kraji.

Důležitou částí smlouvy je prohlášení, ve kterém by měl pronajímatel prohlásit, že je vlastníkem nemovitosti a předává ji bez vad.

V účelu nájmu je nutné uvést, za jakým účelem bude předmět nájmu užíván – v tomto případě tedy k bydlení.

Další podstatné části smlouvy

Nájemné

V nájemném musí být uvedená přesná částka a také termín, kdy bude hrazeno. Mělo by zde být také zmíněno, že pronajímatel má právo na zvýšení nájmu.

Služby spojené s nájmem

Ve smlouvě musí být uvedeno, jaké služby jsou spojené s nájmem.

Komu je hrazena elektřina, plyn, dodávka vody i odvádění odpadních vod, služby spojené s údržbou budovy, rozhlasový a televizní poplatek i internetové připojení.

Jistota (Kauce)

Vždy uveďte výši jistoty (kauce), kterou jste uhradili. Ta musí být po skončení nájmu vrácena, pokud nebude použita na uhrazení finančních závazků, které nájmem vzniknou.

Platební podmínky

V platebních podmínkách zmiňte formu, v jaké budete nájem hradit (hotovost, bankovní převod).

Výpověď nájmu

Ve výpovědi z nájmu je nutné zmínit, jaká je výpovědný lhůta. Standardně bývá tříměsíční.

Spolubydlící

Pronajímatel může povolit nájemci spolubydlícího, který bude společně s nájemce byt užívat. To by však mělo být ve smlouvě jasně uvedeno společně s počtem povolených spolubydlících.

Podnájem

Pokud to pronajímatel povolí, může si nájemce vzít do bytu podnájemníka. Opět je však nutné to uvést ve smlouvě.

Práva a povinnosti

Je nutné stanovit další práva a povinnosti, které náleží nájemníkovi při užívání bytu.

Veřejný rejstřík

Nájem věci může být zapsán v katastru nemovitostí. Na tom se musí dohodnout pronajímatel s nájemcem a uvést to ve smlouvě.

Na konci smlouvy musí být podpis obou stran společně s datem podpisu.

V příštím článku vám objasníme, co by měla obsahovat podnájemní smlouva.

 

Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě?
Přesunout se na začátek